Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Pohjois-Savon opisto


Börjar

01.08.2021

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Yrkesinriktad grundexamen

Utbildningsområde

Humanistiska området och konstbranschen, Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja toimii kasvatus-, ohjaus- ja avustamistehtävissä esim. päiväkodeissa, kouluissa, toimintakeskuksissa. Opintoihin sisältyy mm. viittomakieltä, korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä eri-ikäisten ja erilaisten asiakasryhmien ohjausta.