Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynninohjaaja

Valkealan kristillinen kansanopisto


Börjar

01.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

150 osp


Utbildningsform

Yrkesexamen

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, johon sisältyy koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, antaa kelpoisuuden koulunkäynninohjaajan työhön. Koulutus suoritetaan päiväopiskeluna, ja opinnot ovat suunniteltu kestämään yhden lukuvuoden. Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias ja oppivelvollisuuden suorittanut. Koulutukseen on jatkuva haku opiston nettisivuilla www.valkealanopisto.fi.