Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynninohjaaja (150 osp)

Valkealan kristillinen kansanopisto


Börjar

01.08.2019

Avslutar

29.05.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Yrkesexamen

Beskrivning av utbildning

Koulutus suoritetaan päiväopiskeluna, ja opinnot on suunniteltu kestämään yhden lukuvuoden. Koulutus sisältää teoriaopetusta, työpaikalla oppimista ja itsenäistä opiskelua. Saavutettu ammattitaito osoitetaan näytöissä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.