Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynninohjaaja (150 osp)

Valkealan kristillinen kansanopisto


Börjar

03.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Yrkesexamen

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Koulutus suoritetaan päiväopiskeluna, ja opinnot on suunniteltu kestämään yhden lukuvuoden. Koulutus sisältää teoriaopetusta, työpaikalla oppimista ja itsenäistä opiskelua. Saavutettu ammattitaito osoitetaan näytöissä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.