Kansainvälinen oikeus (TY)

Alkio-opisto


Börjar

16.09.2020

Avslutar

19.09.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

6 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan.