Kansainvälinen oikeus (TY)

Alkio-opisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

6 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan. Opetusaikataulu tarkentuu lukuvuonna 2023–2024.