Kädentaitojen linja kehitysvammaisille

Savonlinnan kristillinen opisto


Börjar

17.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Utbildningsområde

Hantverk, Specialundervisning

Beskrivning av utbildning

Orientaatio, liikunta, kotitalous, musiikki, yhteiskuntaoppi, taide- ja kädentaidot.