Kädentaitojen linja kehitysvammaisille 2020-2021

Savonlinnan kristillinen opisto


Börjar

03.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Beskrivning av utbildning

Orientaatio, liikunta, kotitalous, musiikki, yhteiskuntaoppi, taide- ja kädentaidot.