Kädentaitojen linja kehitysvammaisille

Savonlinnan kristillinen opisto


Börjar

19.08.2019

Avslutar

29.05.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Beskrivning av utbildning

Orientaatio, liikunta, kotitalous, musiikki, yhteiskuntaoppi, taide- ja kädentaidot.