Juridiska programmet / Oikeustieteellinen ohjelma

Västra Nylands folkhögskola


Börjar

19.08.2020

Avslutar

20.05.2021

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

35 veckor


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Rättvetenskaper, Samhällsvetenskaper

Beskrivning av utbildning

Förbereder för vidare studier inom rättsvetenskap och för yrken som kräver kunskaper i juridik. /// Opetusohjelma valmentaa oikeustieteellisiin jatko-opintoihin sekä töihin joissa vaaditaan juridiikan tuntemusta.