Journalistilinja

Kiljavan opisto


Börjar

10.08.2021

Avslutar

31.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Journalistikoulutus on tarkoitettu niille, jotka tähtäävät kirjoittaviksi toimittajiksi tai aikovat radio- ja tv-työhön. Opinnot sisältävät toimittajan käytännön työn harjoittelun lisäksi Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot (25 op) Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaan. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.