Journalistilinja

Kiljavan opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Journalismi

Beskrivning av utbildning

Journalistikoulutus on tarkoitettu niille, jotka tähtäävät kirjoittaviksi toimittajiksi tai aikovat radio- ja tv-työhön. Opinnot sisältävät toimittajan käytännön työn harjoittelun lisäksi Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot (25 op) Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaan. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.