Johdatus oikeustieteeseen (TY)

Alkio-opisto


Börjar

10.08.2022

Avslutar

30.09.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

2 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan. Opetusaikataulu täsmentyy elokuussa 2022.