Johdatus oikeustieteeseen (TY)

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2021

Avslutar

30.09.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

2 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan. Opetusaikataulu täsmentyy elokuussa 2021.