Johdatus oikeustieteeseen (TY)

Alkio-opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

31.08.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

2 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan.