Jatko-opintoihin valmistava koulutus maahanmuuttajille (JAVAK)

Paasikivi-Opisto


Börjar

09.08.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 viikkoa


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Opinnoissa kehitetään kielitaitoa eteenpäin niin, että opiskelija pystyy opiskelemaan halutessaan suomeksi myös korkeakoulutasolla / saavuttaa riittävän kielitason pärjätäkseen oman ammattinsa työssä Suomessa. Kielitaitoa pyritään parantamaan sekä suomen kursseilla että osallistumalla suomalaisten opiskelijoiden kursseille.