Japanin kielen perusopinnot (UEF)

Joutsenon Opisto


Börjar

24.08.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorita japanin kielen perusopinnot (30 op) Itä-Suomen avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.