Japanin kielen perusopinnot (UEF)

Joutsenon Opisto


Börjar

22.08.2022

Avslutar

19.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Japanin kielen perusopinnot (30 op) Itä-Suomen avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.