Japanin kielen perusopinnot (UEF)

Joutsenon Opisto


Börjar

23.08.2021

Avslutar

20.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorita japanin kielen perusopinnot (30 op) Itä-Suomen avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.