Japanin kielen ja kulttuurin linja

Joutsenon Opisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

17.05.2024

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Japanin kielen ja kulttuurin opinnot on tarkoitettu lukion tai vastaavan koulutuksen suorittaneille, niin toisen asteen koulutuksen päättäneille kuin jo työelämässä olleille. Opinnot aloitetaan kielen alkeista, joten aikaisempaa osaamista ei edellytetä. Linjalla opiskellaan japania intensiivisesti viitenä päivänä viikossa natiivin opettajan johdolla. Opintojen tavoitteena on japanin kielen taitotaso B1 (eurooppalainen viitekehys). Halutessaan opiskelija voi suorittaa japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot (30 op) Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston mukaisesti.