JAMK Innovaatioviikko

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2020

Avslutar

18.05.2021


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Socialt arbete

Beskrivning av utbildning