Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin linja

Lehtimäen opisto


Börjar

11.08.2019

Avslutar

29.05.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Beskrivning av utbildning

Opintojen tavoitteena on hankkia lisää valmiuksia omaan mielekkääseeen arkeen ja psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Opinnoissa painotetaan itsenäistymistä ja kodista irtaantumista, asumisessa tarvittavia taitoja, osallistumista työ- ja harrastustoimintaan, itsehoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia.