Invandrarlinjen 2

Svenska Österbottens folkakademi


Börjar

17.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

Undervisning 25 lektioner närstudier per vecka.


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

För dig som kan lite svenska från förut, ungefär motsvarande fem månaders heltidsstudier, eller nivå A2. Målet är att du ska uppnå nivå B1.2 Vi lär oss mycket om det finska samhället och arbetslivet, vår kultur, våra vanor. Under studierna gör du också arbets/språkpraktik på en arbetsplats eller i en skola. Vårt mål är att invandrare får en god grund för sin integration i samhället.