Interdisciplinary Communications Skills

Alkio-opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

18.05.2021

Undervisningsspråk

Englanti

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Universitetsorienterande utbildning, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning