Interdisciplinary Communications Skills (JY)

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2021

Avslutar

18.05.2022

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning