Interdisciplinary Communications Skills (JY)

Alkio-opisto


Börjar

10.08.2022

Avslutar

18.05.2023

Undervisningsspråk

Englanti

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Universitetsorienterande utbildning, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning