Interdisciplinary Communication Skills JY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

13.01.2020

Avslutar

30.04.2020

Undervisningsspråk

Englanti

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning