Interdiciplinary Communication Skills (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

23.08.2021

Avslutar

20.05.2022

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorita Interdiciplinary Communication Skills 3 op -kurssi Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.