Interdiciplinary Communication Skills (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

22.08.2022

Avslutar

19.05.2023

Undervisningsspråk

Englanti

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Interdiciplinary Communication Skills -kurssi 3 op Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaisesti.