Integratiivinen työnohjaajakoulutus

Perheniemen evankelinen opisto


Börjar

05.09.2024

Avslutar

21.11.2026

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

60 op.


Utbildningsform

Vuxenkompetens: Grundläggande färdigheter och nyckelfärdigheter för arbetslivet

Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi, Hälsa och välmående, Pedagogik / undevisning och handledning, Socialt arbete

Beskrivning av utbildning

Integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia työnohjaajana yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksissa kristillisen vakaumuksen erityispiirteet huomioiden. Integratiivinen työnojaajakoulutus antaa moninäkökulmaisen pohjan työnohjaajana toimimiseen. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla työskenteleville tai hengellisessä työssä toimiville. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukainen ja ennakkoon hyväksytty.