Instruktörsutbildning i Mindfulness

Norrvalla folkhögskola


Börjar

07.04.2021

Avslutar

04.06.2021

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Hälsa och välmående

Beskrivning av utbildning

7.4.2021 kl. 9- 18:00 8.4.2021 kl. 9- 18:00 9.4.2021 kl. 9- 12:00 2.6 2021 kl. 9- 18:00 3.6.2021 kl. 9- 18:00 4.6.2021 kl. 9- 12:00 Utbildningen lär dig att integrera mindfulness i ditt yrkesmässiga möte med klienter, patienter, elever eller personal, både individuellt och i grupp. Övandet i mindfulness öppnar upp för ökat fokus, glädje, medkänsla och energi och du får enklare att stanna upp och möta stress, smärta, ångest, nedstämdhet och sorg hos dig själv och andra.