IN-TO -koulutus

Vuolle-opisto


Börjar

09.08.2021

Avslutar

27.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

37 viikkoa


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Studiefärdigheter / personlig utveckling, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

IN-TO-koulutuksen tarkoituksena on ohjata syrjäytymisuhan alla oleva nuori (ei turvapaikanhakija) sisään (IN) elämänhallintaa, opiskeluvalmiuksia, kielitaitoa sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksia parantaviin opintoihin, jotta hän pääsee etenemään kiinnostuksensa mukaisiin jatko-opintoihin (TO). Koulutusta on 5 tuntia/pv, yht. 25 tuntia/viikossa. Koulutus ja lounas on osallistujille ilmainen.