Ihmisten välissä: mielikuvitus. Filosofian ja kirjoittamisen laboratorio

Valamon opisto


Börjar

25.02.2021

Avslutar

28.02.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Litteratur och skrivande

Beskrivning av utbildning

Kurssilla syvennytään pohtimaan mielikuvituksen merkitystä ihmisten välisenä yhdistäjänä, erottavana tekijänä ja muutosvoimana. Työskentelytapoina ovat dialogiset keskustelut, tekstikatkelmien herättämät pohdiskelut, luovat kirjoittamisharjoitukset ja filosofiset harjoitukset. Kurssille osallistuminen ei vaadi ennakkotietoja filosofiasta tai kirjoittamisesta.Opettajina Pia Houni, TeT, dosentti ja filosofian praktikko: käytännölliset filosofiset harjoitukset, Jukka Laajarinne, FM, kirjailija: kirjoitusharjoitukset ja Mikko Sammalkivi, TM, erityistason psykoterapeutti ja filosofi.