Hygienian merkitys ravitsemus- ja puhtauspalveluissa

JHL-opisto


Börjar

24.08.2024

Avslutar

25.08.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

15 h


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Fastighetsskötsel / hushållning / rengöringsservice

Beskrivning av utbildning

"Puhtaus on puoli ruokaa" on ollut alkua hygienian tärkeyden ymmärtämiseen ja toteuttamiseen. Ravitsemus- ja puhtauspalveluiden ammateissa hygienian merkitys korostuu. Kurssilla paneudutaan erilaisiin keinoihin ylläpitää hygieniaa ja torjua infektioita. Oikeilla välineillä ja toimivalla tekniikalla on tärkeä merkitys.