Humanistiset opinnot

Työväen Akatemia


Börjar

23.08.2021

Avslutar

20.05.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Humanistiska området och konstbranschen, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Humanistisissa opinnoissa opiskellaan kulttuurin ja taiteentutkimusta. Oppiaineita ovat kirjallisuustiede, Aasian tutkimus, taiteentutkimus, teatteritaiteen tuntemus ja kulttuurintuottaminen. Voit liittää opiskeluohjelmaasi myös yhteiskunnallisia tai käyttäytymistieteellisiä aineita. Opiskelu luo hyvän pohjan jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, ja se soveltuu myös vapaatavoitteiseen itsensä kehittämiseen.