Historian perusopinnot (25 op)

Kiljavan opisto


Börjar

10.08.2021

Avslutar

31.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Historia, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Yhteiskunnallisen linjan opiskelijat voivat valita historian perusopinnot (25) Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.