Historian aineopinnot

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2021

Avslutar

18.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

41 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Historia, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintoavaatimusten mukaan.