Hiljaisuuden retriitti

Valamon opisto


Börjar

17.03.2021

Avslutar

21.03.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Kortkurser

Beskrivning av utbildning

Hiljaisuuden retriitti merkitsee tietoista pyrkimystä vetäytyä pois arkielämästä kohti hiljaisuutta ja mielen lepoa. Retriitin aikana on mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun papin kanssa. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat voivat osallistua myös katumuksen sakramenttiin ja ehtoolliseen. Retriitin ohjaajina isä Risto Käyhkö ja TT Juha Riikonen