Henkisen tuen peruskurssi

Jyväskylän kristillinen opisto


Börjar

04.10.2021

Avslutar

04.10.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

0,25op


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi, Hälsa och välmående

Beskrivning av utbildning

Kaikille jotka tarvitsevat osaamista ja valmiuksia äkillisen kriisin yhteydessä. Kouluttajana Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK). Hinta 150€