Henkisen itsepuolustuksen perusteet

Perheniemen evankelinen opisto


Börjar

25.07.2022

Avslutar

29.07.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Medborgar- och arbetslivsfärdigheter, Psykologi, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan valmiuksia entistä toimivampaan kommunikaatioon, terveeseen itsensä ja asiansa puolustamiseen sekä rakentavaan jämäkkyyteen. Koulutus auttaa tunnistamaan omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä ymmärtää terveiden rajojen merkityksen ja suojata aiempaa paremmin omia rajoja rakentavalla tavalla.