Henkilökohtaisen avun koulutus, päivämuotoinen koulutus

Valkealan kristillinen kansanopisto


Börjar

29.08.2019

Avslutar

27.03.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen suorittamisen tavoitteena on antaa henkilölle valmiudet toimia henkilökohtaisen avun tehtävissä ja ymmärtää alan keskeiset periaatteet. Koulutus sisältää teoriaopetusta, työssä oppimista ja itsenäistä opiskelua. Opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehtittämissuunnitelma.