Hantverkslinjen, grundåret

Ålands folkhögskola


Börjar

24.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Bildkonst, Hantverk

Beskrivning av utbildning

På hantverkslinjen får du som är över 18 år lära dig om olika hantverkstekniker, material och formspråk. Under den ettåriga utbildningen arbetar du med trä, metall, keramik, vävning, textil och konst samtidigt som du utvecklar ditt formsinne och din tekniska färdighetsnivå. Dessutom ingår framtagande av din egen portfolio, specialkurser samt diverse studieresor. Utbildningen förbereder dig för vidare studier och ger också en bra grund för egen skapande verksamhet. Vill du ytterligare förkovra dig så kan du söka till vårt fördjupningsår.