Hantverkslinjen, fördjupningsåret

Ålands folkhögskola


Börjar

24.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Bildkonst, Hantverk

Beskrivning av utbildning

Ettårig fördjupning i några av de ämnen man studerar på Hantverkslinjens grundår.