Hantverk

Ålands folkhögskola


Börjar

26.08.2019

Avslutar

20.05.2020

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Goda kunskaper ges i olika hantverkstekniker och material samt formgivning och design. Träslöjd, metall, keramik, vävning, sömnad, bildkonst, mm, ingår. Vill du ytterligare förkovra dig i ett par tekniker kan du söka till vårt fördjupningsår. Undervisningen är yrkesförberedande och eftergymnasial.