Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling

Norrvalla folkhögskola


Börjar

17.01.2020

Avslutar

08.02.2020

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

5sp


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Öppna universitetet

Beskrivning av utbildning

Med utgångspunkt i evidensbaserad kunskap behandlas teman rörande livsstil och olika hälsodimensioner på individnivå. Synen på livsstil och hälsa inom olika discipliner och ur olika perspektiv jämförs. Särskilt det hälsofrämjande perspektivet med fokus på social hållbarhet och hälsofrämjande livsstil och utveckling belyses.