Hallintotieteen perusopinnot (25 op)

Kiljavan opisto


Börjar

10.08.2021

Avslutar

31.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Det sociala området, Handelsämnen och administration, Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Yhteiskunnallisen linjan opiskelijat voivat valita hallintotieteen perusopinnot (25) Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.