Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet TY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

07.10.2019

Avslutar

10.02.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

7 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning