Haavoittava perhe -täydennyskoulutus

Kalajoen Kristillinen Opisto


Börjar

26.03.2021

Avslutar

28.03.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi, Hälsa och välmående, Psykologi, Psykoterapia, Relationer

Beskrivning av utbildning

Perhekysymykset terapiatyössä. Täydennyskoulutusta sielunhoitoterapeuteille. Tarkemmat tiedot opiston verkkosivuilla.