Haavoittava perhe -täydennyskoulutus

Kalajoen Kristillinen Opisto


Börjar

13.05.2022

Avslutar

15.05.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi, Hälsa och välmående, Psykologi, Relationer

Beskrivning av utbildning

Perhekysymykset terapiatyössä. Täydennyskoulutusta sielunhoitoterapeuteille. Tarkemmat tiedot opiston verkkosivuilla.