Grundläggande utbildning för vuxna

Svenska Österbottens folkakademi


Börjar

17.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

Undervisning 6 lektioner/dag.


Utbildningsform

Grundläggande utbildning för vuxna

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna

Beskrivning av utbildning

Grundläggande utbildning för vuxna är avsedd för: - Vuxna som saknar avgångsbetyg, vill höja vitsord i något läroämne eller komplettera sin grundskoleexamen. - 17-25 åringar med invandrarbakgrun som behöver ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen och studiefärdigheter för att fortsätta studera på andra stadiet.