Grundkurs i ikonmålning

Valamon opisto


Börjar

03.05.2021

Avslutar

10.05.2021

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Bildkonst

Beskrivning av utbildning

Kursen passar alla som har intresse för ikonmålning. Kursen förutsätter inga tidigare färdigheter i ikonmåleri. Den största delen av kurstiden ägnas åt det praktiska: teckning samt målning i äggtempera i dess olika stadier, från skugga till ljus. Det valfria ikonmotivet är antingen en Kristus- eller Gudsmodersikon. Vi genomgår den allmänna ikonteologin beträffande dessa motiv. Allt material finns att köpa på skolan. Som lärare ikonograf Alexander Wikström.